9 C
İstanbul
Çarşamba, Şubat 8, 2023
Ana Sayfa Eleştiri GERÇEKÇİ OLMAYA YENİ BİR TAVIR, YENİŞEHİRDE BİR ÖĞLE VAKTİ

GERÇEKÇİ OLMAYA YENİ BİR TAVIR, YENİŞEHİRDE BİR ÖĞLE VAKTİ

Bu yazımda Sevgi Sosyal’ın Yenişehirde Bir Öğle Vakti romanını değerlendirmeye çalışacağım. Romana baktığında kısa bir roman görünse de (iki yüz sayfa kadar) yinede bu kısa yapısına rağmen  yoğunlaştırılmış bir roman. Bu yoğunluğu ortaya çıkaran olgu ise her olguya dair geniş bir sorgulama metoduyla yazmasıdır.  Her tip veya karakter özellikle seçilirken bundaki amaç insan ve ülke gerçekliğine bütünlüklü bakmanın yolunu açmak içindir.

Sevgi Soysal romanının merkezine geniş bir eleştirel bir bakış koyuyor. Toplumsal olay ve olgulara eleştirel bakmak onun önemli yöntemidir. Aslında bu eleştirel yöntem Walter Benjamin’in dediği gibi diplerdeki gerçeği ortaya çıkarmak içindir. Toplumsal olay ve olgular Sevgi Soysal’ın yöntemiyle eski kuru ve cansız roman geleneğini dışına çıkarak yeni romanın temel özelliklerine dönüşüyor. Fakat bu yöntem ne yazık ki, şimdiye kadar es geçilmiş veya görülmemiş üzerine az tartışılmış bir yöntemdir. Bu roman geleneğinin bir yanı gerçekçi edebiyatı yeniden üretmek için yapılan çaba olarak görmek lazım. Fakat bu çaba şimdiye kadar anlaşılmış değildir.

 Şimdi eski roman geleneği belirli statikoları olan bu statikoların dışına çıkmayan ve oluşturduğu belirli ilkelerle romanın dural olmasını sağlayan bir roman geleneğiydi. Aynı eleştiriyi Soysal’a söylemize imkan yok. Bilakis Yenişehirde bir öğle vakti romanı belirli bir statikosu olmayan bu statikoyu merkez alarak yapılan bir çalışma değil. Bu yüzden roman eski roman geleneğine dair içinde yoğun bir eleştiri taşıdığı gibi yeni romanın özelliklerinin içinde taşıyor.  Sadece bunu demek yeterli değil . Neden böyle bir roman denemesi bunun üzerine düşünmek gerçekten önemli ve yararlı bence. Altta bahsedeceğim onun 68’le ortaya çıkan enerjiyle aynı denkleme gelen romanda bir enerji çıkardığını söylemiz lazım. Nasıl 68 hareketi ülkede var olan gerçekliğe korkunç enerjiyle karşı çıkarken onları bağlayan bir statikodan bahsetmemize imkan yoktu. Aynı  eleştiriyi bu romana dairde diyebiliriz. 68 solunun temel özelliklerinden biri düşlerinin, tutkularının merkez aldığı ve dünyayı o an hemen değiştirmek isteyen bir soldur. Günümüz solu veya 68 öncesi sol temel özellikleri düşlerine ve tutkularına dizgin vurmaları ve günü kurtaracak bir siyasal söylem geliştirmektir. Bu anlamda Soysal düşlerinin ve tutkularının yönlendirdiği ve bu düşler tutkularla ortaya çıkan enerjiyle romanını yazmış. Romanın 68’le bir bağına buradan bakmak lazım.

Sevgi soysal bir 68 kültürünün şekillendirdiği bir yazar. Sevgi  Soysal’la 68 hareketi ve ülkemizde gelişen devrimci gençliğin talepleri ve ideolojik boyutunun dışında tutmak mümkün değil.  Bu devrimci mücadele de etkilense de Soysal, bu mücadeleye eleştirel bakan onun eksikliklerini görmeye çalışan ve bu mücadelenin daha geniş persfektikten bakan bir yazar. Soysal’ın romanlarına dikkatli bakarsak onun 68 hareketinden etkilendiğini görebiliriz. Ülkemiz 68 devrimi daha çok Güney Amerika’daki gerilla hareketlerinden ve devrimlerden ve Çin devriminden yoğun etkilense de, Soysal bunun yanında Emperyalist ülkelerde gelişen 68 hareketlerinden etkilenmiştir. Onun romanlarının geniş bir persfektif sunmasına bir yanı da budur. Bu anlamda Avrupa ve Amerika da gelişen 68 hareketinin merkezinde bulunan cinsel devrim, doğaya dönüşle şekillenen özgürlük anlayışı  onu yoğun etkilenmiştir. Bunun yanında gelişen kapitalizmle birlikte daha görünür olan metaların fetişleştirme ve tüketim kültürü  onun romanlarının merkezine oturmuştur. Bu anlamda muhteşem bir gözlem gücüyle insanlarla metalar arasındaki ilişkileri ortaya çıkarmış. Bu durumun yaratmış olduğu yabancılaşmayı Yenişehirde bir öğle vakti romanında önümüze serer. Bilakis Yenişehirde Bir Öğle Vakti romanı insanlarla metalar arasındaki ilişki üzerinden şekillenir.

Yine bu romanda ortaya çıkan bir enerjiden bahsetmek lazım bu romanın önemli yanıdır bu. Romanın oturduğu taban hızlı bir şekilde köyden kentte gelenlerle şehrin yeni bir şekilde yapılanması ve bu yapılanmanın şekillenmesi üzerinde kurulmuş. Romanın ilk yüz sayfası ve bu yüz sayfadaki geçişler bir romanın yarattığı enerji güçlü şekilde yüzümüze çarpar.  Romandaki yer yer çelişki ve çatışkılarını buradan bakmak lazım. Yeni olanı anlatmaya ve çözülen feodalizmi anlatmaya yönelik caba. Kapitalizmin yerleşmesine bu süreç içinde var olan tepkilerle oluşuyor roman. Bu anlamda kapitalist toplumun modernleşmesiyle toplumun oluşumunu anlatan yani, yeni kapitalist dünyaya ışık tutan bir roman.İşin diğer yanı ise ayrışık söylersek daha iyi sanki, Yeni şehir. Evet Yenişehir bilerek seçilmiş eskiyle yeninin merkezi olarak Yenişehir. Bu merkez sanki bir kara delik gibi eskiye dair her şeyi parçalayarak kapitalizmin yerleşmesi şeklindedir. Romanın Ankara’yı merkez almasına da buradan bakmak lazım. Başkent üzerinde şekillenen romanla merkez olarak kapitalizmin gelişimi ve geçiş süreci gösterilirken bu süreci Ankara üzerinden anlatılması romanın daha gerçekçi olmasını sağlamıştır.

Romanın başlangıcından yüzüncü sayfaya kadar herkes sokaktadır. Sokak sanki tek bir mekan gibi ortaya konurken Ulus ve Kızılay arasındaki Yenişehir’de geçer. Bütün Ankara bu bölgeye akarken bu bölgede oluşturulmuş bir kara delikte değişip dönüşüyor sanki. Bu anlamda romanın içindeki Piknik lokantası ve giyim zücaciye mağazaları bu dönüşümün temel ayaklarıdır. Satıcı tipler ve bu tiplerin birbirleriyle savaşımı romanda şekillenir. Bu şekilleniş kapitalizmin yerleşmesinin şekillenmesidir. Roman bu anlamda metalaşmanın meta fetişizminin nasıl toplumsallaştığını gösterir bize.

“Sokak mı? Birer vitrin, mağazalar arasında birer geçit oldu. Provoke edici, iştah açıcı bir sergi malzemesi haline gelen ürün, insanları da  birbiri için sergi malzemesi haline getirdi. Burada mübadele ve mübadele değeri, hiçbir yerde olmadığı kadar, kullanımın üzerinde belirleyicidir, öyle ki, onu ancak bir atık haline getirir. […] Sokak, tüketim için/tüketim tarafından organize edilen bir şebekeye dönüşmüştür “Kızılay’dan alışveriş etmenin bir ayrıcalık, üsünlük olduğu düşüncesini yaratmış, o da kendi para kazanmaya başlar başlamaz her şeyi Kızılay’dan almaya özenmişti, hem de en pahalı mağazalardan”

Ulus Kızılay ayrımı hem yoksul mahalle hem zengin mahalle ayrımı gibi görünse de,  burjuvazinin kendine uygun pazarlama alanları yaratmasıyla ilgilidir. Bu anlamda sokaklar ve caddeler burjuvazi tarafından gaspedilir, burjuvazinin kullandığı ve metalarını pazarladığı alanlar döner. Sokakların caddelerin burjuvazinin metalarının satıldığı alanlara dönüşmesinin hikayesidir.  Buralar belirli bir süre sonra artık metalaşma kültürünün merkezleri olurlar. Anlarız ki, Kadıköyde, Beyoğlunda, Kızılayda, Bakırköyde alışveriş yapmakla burjuvaziye doğru yürüyüş iç içedir. Bu alanlar burjuva kültürüne geçişin kara delikleridir. Bir anlamda modernleşme bu alanlarla birlikte burjuva kültürünün yerleşmesidir. Burjuvazi bu alanları ele geçirdikçe, içinde var olan kısmi devrimci potansiyelini de yitirecektir. Tek amacı olan sermaye egemenliğini de somutlanmış ve hegemonyasını hayatın her alanına dayatmış olacaktır. Bu anlamda kentin bir alanını mekan olarak seçen ve bu mekanın işlevini öne çıkartan önemli bir roman.

Sınıf mücadelesi yapanların bu alanlara karşı tavrı aynı zamanda bir iktidar mücadelesi ve toplumsal mücadelede bir hegemonya oluşturmak olduğunu unutmamak lazım. Bir park olsa da Gezi, buradaki temel mücadele işçi sınıfıyla burjuvazi arasındaki mücadeledir. Kenttin merkezi alanlarında söz sahibi olma bu alanları toplumsal ihtiyaca göre şekillenmesi bir sınıf mücadelesidir. Gezi bir kalkışma olsa da, bu alanlara dair söz sahibi olmanın yeterli alt zeminini yaratamamıştır. Geziden sonra hızlı bir şekilde İstiklal’in yüzü değişmiş, devrimci mücadelenin merkezi olan İstiklal bu merkezi alanını kaybetmiştir. Sol her zaman mücadelenin bir alan ve kent alanların kazanmakla ilgili mücadelesi olduğunu unutmamalı, bu mücadelenin bir sınıf mücadelesi olduğunu unutmamalı ve bu alanlara daha geniş persfektikten bakarak mücadele etmeyi önüne koymalıdır.

Şimdi kitaptan bir alıntı yapalım. “Sandviççi tıklım tıklımdı. Hardallı , sosisli, peynirli, sucu klu tost, ayran; bütün bu alışılmış , her sandviççide, hiçbir yenilik, değişiklik gereği duyulmadan sunulan gıdaları yemekten usanmıyordu kimse . Sandviç yemek kendi başına bir değişiklik, yenilikti çoklarınca. Ucuz oluşu, çok ucuza tencere kaynatmaya alışık olanlar için inandırıcı sayılmasa da saatlerce ocaklarda kaynayan, bol soğanlı , az kıymalı patates yemeklerinden usanmış insanlar için bir yenilik, değişiklikti sandviç yine de. Kaç yıl önce çıkmıştı ilk sandviçler? İlk sandviççi, Büyük Sinema’nın yanındaki dar pasajda açılmıştı. Bulvar kaldırımı üstünde, “Hot Dog” diye bir ilan asmıştı sahibi. Açılır açılmaz, iğne atsan yere düşmeyecek kadar dolmuştu Yenişehir kolej inin kızları oğlanlarıyla. Önce çoğunluğun kuşkuyla baktığı, yeniliklere herkeslerden daha açık kolej çocuklarının uğrağı olan bir yerdi sandviççi . Evdeki mis gibi yemekler dururken sandviçle iştah kaçıran çocuklarına kızan ailelerin derdiydi. Sonra, ansızın, bütün kente yayıldı sandviççiler”

Roman geleneğimiz içinde meta fetişizmini irdeleyen tek romandır bu. Bu alanlarda insanları gösteren ve bu alanlarla insanlar arasındaki ilişkiyi ortaya koyan. Şimdi Piknik lokantası ve işlevi üzerinden gidersek metalaşmanın ve kapitalizmin yerleşmesini rahatlıkla görebiliriz. Piknik lokantası bildiğimiz Anadolu yemekleri üzerinde şekillenen bir lokanta  değil. Tipik bir çabuk yemek veya hazır yemek alanıdır yani fast foot. Aslında titiz ve seçiciliğin olduğu ve burjuvazinin sık sık gittiği bir lokanta olmamalı burası. Oysa bu lokantaya burjuvalarda gidiyor. Yeni kapitalist dünyayı anlamak ve içinde olmak içindir birazda bu çaba. Kendi kurdukları dünyanın hem öznesi hem nesnesi olmak için. Sürekli doldur boşaltın olduğu bir lokantadır. Ankara’nın romanlarda merkezi lokantası olan Karpiç gitmiş şimdi böyle daha çok küçük burjuva ve işçilere yönelik hızlı yemeklerini yiyip işe gidecekleri bir piknik tarzı bir lokanta ortaya çıkmıştır. Bu lokanta işçi ve küçük burjuvaziye yönelik olsa da burjuvazi de burayı merkez seçerken her sınıftan insanın buraya girip çıktığını görürüz. Kravatlı erkekler, şık giyimli kadınlar, saçları boyanmış ve bir sinema yıldızına dönüşmüş, bazen İngilizce konuşanlar  ve İstanbul türkçesi konuşmaya özen gösterenler. Çokça kapitalizmin etkisine kapılmış ukala, nobran  ve kendilerini bir sosisli sandviç yiyerek dünyanın merkezine koyan insanlar.

Bu lokantayla birlikte çabuk yemek kültürü gelişirken aynı zamanda bu lokantalar hızlı bir şekilde burjuva yaşamının özentisi insanların katıldığını görürüz. Hazır yemek kültürü aynı zamanda  hıza ve sürekli değişim dönüşüme dayalı toplumsal yapıyı yani kapitalizmi gösterirken, burjuva kültürünün yerleşmesine ışık tutar. Bu hız ve koşturma içinde katı olan her şey buharlaşırken kalıcı olan kapitalizmin yerleşmesi gerçeğiyle karşı karşıya kalırız. Piknikteki  insanları tek tek gösterirken yazarın kamerası insanları bir hız içinde gösterir bize. Bu aynı zamanda bir karnaval havası gibi gelir bize. İnsanlar bir şenlik içinde hiç tepki sunmadan her şeyi olduğu gibi kabul ederek kapitalizme yolculuk ediyordur. Soysal bize gösterir ki, bu lokanta sadece lokanta değil kapitalizme uygun yaşamı ortaya çıkaran kültürel bir alandır.

Yenişehirde bir öğle vakti derken, buradaki öğle vakti hem sıcaklığı, hızlılığı, gelip geçiciliği, bütün bu koşuşturmalardan sonra öğlen yemek vaktini çağrıştırır. Sağa sola koşturan memurların, işçilerin yemek vaktini. İsmin böyle seçilmesi ve merkeze Yenişehir’in konulması bu simgeleştirmeyi doğru vermesi içindir.

Yine meta fetişizminden devam edersek, şimdiye kadar romanlar, insanlarla insan arasındaki ilişkiyi, insanlarla toplum arasındaki ilişkiyi irdelemiştir. Bu roman ise insanlarla metalar veya nesneler arasındaki ilişkiyi irdeleyen bir roman. Romanın farklı bir şekilde şekillenmesinin en önemli nedeni bu. Böylece gerçekçi edebiyat alanında farklı bir anlayışın yolunu açmıştır bu roman. Geçmiş roman geleneğinin yetersizliği önümüze serilirken insanların metalarla ilişkileri içinde yeniden gerçekçi biçimde verilir. Bu tarz daha sahici ve insanları bütünlüğü içinde algılamamızı sağlarken tipleri ve karakterleri daha geniş ve akışkanlığı içinde vermeyi sağlamıştır. Eski roman geleneği içinde pek bulunmayan insanlarla nesneler ve metalar arasındaki ilişki bu romanda ortaya çıkar.  Eski romanın yıkılışını işaret ederken bu roman yeni romanın özelliklerini de bence içinde taşıyor. Yeni roman artık insanlarla nesneler ve metalar üzerinden şekillenen bir roman olmalıdır. Kapitalist toplumda insanları artık eski statikolar içinde anlatmaya imkan yok . Bu roman günün koşullarına ve toplumsal olguların insanlara etkileriyle şekillenmiş bir roman olduğu gibi gerçekçi edebiyatın ve gerçekliğin yeniden üretimi için yapılan bir çabadır.

Burada kavak ağacı ve simgeleştirme olgusu sonradan Şafak romanında da denenmiştir. Şafak romanının merkezine konan kapının tekmelenmesi, dönüp dolaşıp merkeze konan ve kültürel durumu belirleyen munbar yemeği, roman içinde simgelemenin nasıl kullanılması gerektiğine iki güzel örnektir. Hem olay ve olguları bağlamaya yararken bu simgeleştirme olayı aynı zamanda iki olgunun vurgulanarak anlaşılmasına hizmet eder. Biri ülkemizdeki toplumsal şiddetin kökleşmesi diğeri ise modern toplum ve modernleşmenin karşısında şekillenen modernleşmeye direnen toplumsal dünya.

Romanın yüz sayfası elim sende oyunuyla gider. Piknik lokantası, mağazalar, ve kavak ağacı çevresinde dönen bir elim sende oyunu. Bu alanlar geçişler için kullanılırken insanların nesneler mağazalarla ve karınlarını doyurmayla ilişkileri de serimlenir.  Hiç kimsenin kimseyle ilişkisi yokmuş gibi görünse de, bu alan onları değiştirip dönüştüren bir alana döner. Bütün bunlara rağmen bu fragmanlaşmış anlatılar bağıntısız gibi görünse de, bütünü var eden parçalardır. Yeni romana dair bize geniş bakış sunabilir bu yöntem. Tek tek hikaye veya fragman tarzı anlatılar, özenle seçilmiş o sürecin olgularıyla önümüze koyar. Bütün bu olgulara dair geniş bir düşünsellikle bakmıştır yazar. Bir kaç kişi değilde onlarca tip üzerine kuruluyor roman bu zor görevi başarıyla uyguluyor yazar. Bu çokluk romana bir canlılık yer yer dağınıklık sağlasa da, romanın temel söylemini  bütünlük içinde vermek içindir. Buradan bakınca, tiplerin, karakterlerin ve mekanların özenle seçilmiştir.  Buna rağmen tipler ve karakterlerle katharsis duygusu yaratmaması için itina gösterildiğini söyleyebiliriz. Yazarın Alman kültürüyle yetişmesi ve bundan dolayı Brecht ‘le kurduğu ilişki üzerinden bakabiliriz bu tavıra. Bu tarz denemenin İkinci Yeni akımına getirdiği bir sonuç olduğunu söyleyenler olsa da, bence bu deneme katharsis duygusuna karşı onun etkisini azaltmaya yönelik bir deneme. Bu denemede başarılı olduğunu söyleyebiliriz.

Romanın çeperindeki Piknik lokantası, mağazalar ve kavak ağacı ortak bir kültürel dokuyu bir araya getirmek için şekillendirilmiş. Bu birlikteliğin temel ekseni kapitalizmle ortaya çıkan tüketim kültürü. Tıka basa yiyenler, alış veriş çılgınlığı ve bu helezonla birlikte şekillenen dünya da simgesel olarak gösterilen kavak ağacının sürekli çürümesi ve devrilme sürecidir. Yine kavak ağacı üzerinden gidersek bu ağacın hızlı bir şekilde büyüyen bu ağaç. Görünürde Anadoluyu simgeleyen bir ağaç gibi olsa da İçi boş bol suyla büyüyen sonra rüzgarda devrilmemesi için tez kesilen bir ağaçtır. Köylünün sadece belirli ihtiyaçlarını karşılamak için dikilen bu ağaç. Uzun süre yaşamasına imkan yoktur. Anadolu’nun simgesi olmaktan daha çok bu anlamda tüketim kültürünü simgelemek için seçilmiştir. Anadolu da yetişen daha uzun süreli yaşayan bir ağaç bilerek seçilmemiştir. Çınar, çeviz, meşe ve benzeri ağaçlar gibi. Bu metaforla bize daha sağlıklı ve akılcı bir dünyanın ancak insandan yana kök salan bir düşünce ve toplumsallıkla olacağına dair bir gönderme vardır. Bunun yanında Piknik lokantası da çabuk ve abur çubur yemenin hızlı bir şekilde toplumsallığını gösterirken, tüketim kültürünü simgelemek amacıyla merkeze konmuştur.  

Romanın başlangıcının yatay devam etmesi bir kameranın persfektifiğinden geniş bir açıyla sunum yapılıyor gibidir. Bu yataylık romana büyük bir canlılık yaratırken olay ve olgulara daha geniş bakmamızı sağlar. Sonradan dikeye geçen roman bu yataylıktan dolayı kahramanların dünyasını daha iyi anlamamızı sağlıyor. Yataylık bir çeşit kostüm ve atmosfer oluşturmaya yararken aynı zamanda sinemadan gelen bu anlayışın romana doğru bir şekilde yerleşmesiyle karşılaşırız. Evet gerçekçiliğin eski alışkanlıklarını, kuruluklarını, yetersizliklerini,  farklı olgularla yıkarak yeniden üretiminin yollarını gösteriyor bize.

“Ahmet, kimler, hangi gençler gibi olmak istiyorsa, işte onların giydiklerinden satıyordu o mağaza. Desenli gömlekler, kalın kemerli pantolonlar. Ahmet bunlarla, ailece oturdukları Samanpazarı’nda, istediği kadar yadırganmamaya başlamıştı. Artık Samanpazarı’nda bile, düşük kalite de olsa böyle orijinal şeyler giymeye meraklı delikanlılar türemişti . Ama onların giyimi Ahmet’inkiyle bir mi? Sokağa çıktı mı mahallenin oğlanlarını hasetinden çatlatır, komşu karılarının başını sallatır, kocamış heriflerin kanını beynine sıçratır.”

Üsteki alıntı kapitalizmin gelişimini gözleme ve metalaşmanın nasıl yaygınlaştığını göstermesi acısından önemli. Fakat burada eski ile yeni arasındaki dönüşümü bize Samanpazarı  ve Kızılay ayrımı yaparak veriyor. Soysal bu modernleşme ayrımını yaparken semt olarak karşıya Sığır Pazarı, Samanpazarı, Şire pazarı veya Buğday pazarı diyerek bir yol ayrımı yapıyor. Bundaki amaç eski toplumsal yapının bu gün nasıl parçalandığını daha net görebiliyoruz. Şimdi Ankara’da kaç kişi bu semtlerin ismini bilir.

Şimdi Mevhide hanım üzerinden CHP’ine bakalım. “Mevhibe Hanım yatak odasına girince sabahlığını çıkardı. Her yanı titriyordu hırstan . Tuvalet masasının üstünde duran kolonyayla kollarını, boynunu ıslattı . Yatağına uzandı. Bacakları çok ağrıyordu. “Tabii bütün gün bunlar için koşturursam … ” İçini büyük bir harcanmışlık, a nlaşılmamışlık, değeri bilinmemişlik duygusu kapladı. Nurten Hanım’ı çağırıp bacaklarını ovdurmayı düşündü . Ama şimdi hamuru bırakması doğru olmaz. Başına saplandı saplanacaktı o bildik ağrı . Artık saatlerce geçmez. Ama bugün mutlaka gitmeli hastaneye. Geçen hafta , Sevim Hanım’ın ardından, “İkide bir gelmiyor” diye o kadar söylendikten sonra . Komodini açtı. Bir tülbent çıkardı, çekmecede duran haplardan iki tane alıp susuz yuttu. Tülbenti de katlayıp gözlerinin üstünden bağladı. “

Aslında romanda CHP çizgisi  tip olarak Mevhibe hanım üzerinden anlatılıyor. Birde CHP’li Necip bey var. Öncelikle isim olarak Mevhibe isminin seçilmesi bilinçli ve açık bir seçim. Aslında İsmet İnönü’nün eşinin ismi de Mevhibe hanım. Böylece CHP’sinin kurucu başkanının eşi direk eleştiri konusu oluyor. Açık bir bildirge bu. Şimdiye kadar pek uygulanmamış. Aynı zamanda bir sinir hastalığına yakalanmıştır yani migrene. Bu migreni bulup romana koymak bile üzerine uzun uzun düşünüldüğünü anlayabiliriz. Gerçekten toplumu baskılandırmak sürekli kurallar koyarak yönetmeye kalkmanın bir sonucu değilmidir migren. Toplumsal baskılandırmayla migren arasında bir ilişki kurmak geniş bir toplumsal gözlemi de gerektirir. Bu durumu Mevhibe hanım üzerinden güzel anlatmış Soysal.

Olcay’ın annesi Mevhibe hanım tarafından baskılandırılmasını Olcay üzerinden anlatmış Soysal. Olcay çocukluğunda sürekli yatağının altında kötü ruhlar görüyordur. Aslında sistematik hale gelen baskının sonucudur bu. CHP kadrolarının bazıları dindarlıkla yobazlık arasındaki ilişkiyi doğru görememiştir. O günlerden bu günlere uzanan sorunun bir ucunu gösterir bize. Yanlış şekilde baskıya uğrayan insanların süreç içinde bu baskıya karşı bir tavır üzerinden şekilleneceği görülmemiştir. CHP’nin aşırı laik, anti laik çatışmasının yaratığı sorunun bir yanıdır bu. Olcay’ın babaannesi üzerinden anlatılanla anlıyoruz ki, halka rağmen, halka karşı bir aydınlanma yaratmıştır CHP!

Doğan ve Olcay’ın devrimcilere yönelmesiyle CHP’nin kurduğu baskılandırmanın etkisini Mevhibe ve Necip bey üzerinden güzel anlatmış. Gerçekten 60 lardan sonra çoğu orta sınıftan ve burjuva toplumundan insan şaşılacak şekilde devrimci saflara katıldı. Doğan ve Olcay’ın devrimci saflara katılmasıyla bu baskılandırma ve halktan kopukluğunda etkisi vardır. Doğan ve Olcay bu halktan kopukluktan ve baskılandırmadan dolayı Ali’yle çıktıkları yolculukta bir kefaret ödüyor şekilde hareket ediyorlardır. Toplum dışı bir fanusta yetiştirilmiş ve sosyalleşememiş iki kişi gibidir. Doğan ve Olcay’da görülen mahcubiyet CHP süreciyle ilgilidir bir anlamda. Toplumsal mücadeleye mahcup bir edayla katılmalarının arkasında böyle bir yan vardır. Kişiliklerinin oluşumu ise bu devrimcilerle yola çıkmakla oluşur gibidir sanki. Tabiki Doğan ve Olcay tipik bir burjuva kültürünün devrimci özünde etkilenmişler, bunu taşıyan ise bütün anti demokratik yapısına rağmen CHP’dir.

Necip bey üzerinde bir CHP’li protipi sunarken Soysal, aynı zamanda Necip bey bir sabeteyist. Fazla bu sabetayistlerin artık Yahudi toplumuyla arasındaki uzaklığı şöyle anlatıyor. “Lozan’da okurken, Nazilerin Almanya’da en parlak zamanlarıydı, İsviçre’de de Yahudi düşmanlığı yayılmıştı, esmer tenli ve hafif kemerli burunlu olan Necip Bey’i herkes , sık sık Yahudi sanmaya başlamıştı. Carla bile, bir gün kendisine , arkadaşlarının, “O Yahudiyle niçin geziyorsun?” dediklerini anlatmıştı . Giderek bir kompleks biçimini almıştı bu duygu içinde. Yahudilerden nefret ediyordu” Geçekten Selanik Yahudilerine günümüzde bilinen anlamda Yahudi demenin imkanı azdır. Bunların çoğu Cumhuriyet ideolojisiyle bir değişim dönüşüm sağlamış cumhuriyet sürecinin kadroları ve kurucuları olmuşlardır. Çoğu kendilerine sabetayist, dönme denmesinden rahatsız oldukları, Yahudilik gibi aidiyet duygusundan uzak durmaya çalışıyorlar. Kısacası büyük çoğunluğu cumhuriyet ideoloji içinde erimiş cumhuriyetin kurucu öğelerine dönmüşlerdir. İşin diğer tarafı ise Alman Yahudileriyle kendi aralarında bir ilişki kurulmasını istemedikleri gibi, Alman Yahudilerine uygulanan zorbalığı onaylayan sabetayistlerde vardır. Bu anlamda ülkemizdeki Yahudi gelenekte oluşan değişim ve dönüşümü doğru görmek lazım. Çoğu sabetayistte, bu gün yöneltilen suçlamalar onların bu değişim ve dönüşümünü görmeden yapılıyordur. Onların çoğu bu gün kendilerini sabetayist olarak görmüyorlar. Bu anlamda Necip bey üzerinden ülkemizdeki Yahudilerin değişim dönüşümünü ilginç bir yöntemle anlatmıştır Soysal.  Bir alıntıyla bu durumu daha netleştirelim. .” Oğlu , oturduğu yerden kalkmıştı ağır ağır. Kalkarken , silahının namlusu babasına doğru dönmüştü . Necip Bey’in korkudan sarardığını görünce gülmüştü oğlan: “Korkak Yahudi sen de!” İşte bu Yahudi sözcüğü , ah bu Yahudi sözcüğü, şimşek gibi yankılanmıştı beyninde . Oğlu arasa, tarasa, onu daha çok kızdıracak, yaralayacak, bir sözcük bulamazdı. Bu sözü , sadece, babasının korkaklığıyla alay etmek için, öyle sözün gelişi söylemişti , ama Necip Bey kahrolmuştu bir an ; İstanbul’a çoban kılığında gelip okula başladıktan sonra, bütün arkadaşları , Selanikli olduğunu öğrendikten sonra yarı aşağılamalı, “Dönme misin?” sorusunu en az bir kez olsun sormuşlardı ona. Necip Bey bunun böyle olmadığını kanıtlamak için , ki dönme değildi, o kadar çaba gösterirdi ki, hep karşısındakinin sözlerine inanmadığı, bütün çabalarının , karşısındakinin Yahudiliğiyle ilgili kanısını sadece güçlendirdiği duygusuna kapılırdı. Bu duygudan kurtulamamıştı hiçbir zaman”

Romanda CHP’ye yakın insanlar üzerinden bir mirasyedi olgusu vardır. Bu mirasyedi anlayışına dikkatli bakılınca sadece Türkiye cumhuriyetinin veya Osmanlı devletinin mirasyediliği değildir bu. Genel kapitalist kültürünü oluşamaması ve CHP kadrolarının ise kapitalist değişim ve dönüşümü beceremediğini gösterir. Bütün ordu ve bürokrat tayfa beceriksizce ülkemin artı değerinin üstüne çökmüş gibidir. Nerede ne üreteceğini ve bu üretimin toplumsal karşılığı üzerine doğru dürüst düşünmemiş halktan kopuk bir kadro. Ülkemizin yüz yıllık hikayesinin bir yanı bu değil mi. Fakat kapitalist ekonomi ve onun yönelimini o günün şartları içinde bakalım yazarımız nasıl göstermiş. Servetini Amerikalılara paskalya yumurtası satmakla yapan Güngör, hem Güngör’ün o cingözlüğünü hemde bu ülkede sermayenin oluşumunun protipini sunar bize. Bu uyanık sahte özgüvenli kapitalist sayesinde görürüz yeni kapitalist sınıfı. Alt tabakadan gelen Güngör hızlı bir şekilde Kızılay’da mağaza sahibi olmuştur. Ülkenin anti emperyalist karekterli! Yapısının hızlı şekilde dönüşümünü gösterir. Fakat bu anti emperyalist yanın büyük bir alt yapısı vardır. Modernleşmeyle birlikte bu anti emperyalist karekterde ortadan kalkar. Bunun öznesi sadece ülkedeki sağ hareket değil hala CHP’ye bağlı kadrolarda vardır. Hele bunu ordu içinde gösterirken, şaşırtıcı ülke gerçekliği de ortaya çıkmaktadır. Bu alıntılarla genel bir bakış oluşturmak istedim üstteki yazımı destekleyen. “Madame President’in…”Öyle deme. It’s enough artık.” “Ooo, nasılsın Mineciğim?” “Just f an-tas-tic ! Yakında patlayacağım.” “Aman ben de mood’umda değilim hiç. Senin neyin var? Vallahi bir şeyin yok. Sen hep böyle, always aktifsindir.”.. “Daha ucuz solution’lar var ama, sonra bakarsın hiçbir şeye benzemez de at the end everyone will be talking arkandan . Yok geçen yıl daha iyiydi. Nothing’s new yani, hah!” “Bak unutuyordum; dün bir kadın telefon etti. Üye olmak istiyor.” “Kim?” “Vallahi tam bilmiyorum. Kocası Hava Kuvvetlerinde galiba .” “İngilizce biliyor muymuş?” Bütün bunlar ve ülke gerçekliğini görmemiz için önemli nedenler. Bu anlamda kapitalizmle gelişen modernleşmeyle ülke gerçeği arasındaki bağı bu romanda gerçekçi bir şekilde gösteriyor Soysal.

Üsteki ingilizce konuşmalar anti emperyalist kültürün nasıl yok olduğunu göstermesi acısından önemlidir. Ülkemizde aydınlanma batılaşmaya özdeş görülmüştür, bilakis CHP tarafından. Süreç içinde bu batılaşma kültürü modernleşmeyle birlikte kendi toplumuna yabancı insan tipini ortaya çıkartmıştır. Tuhaf hilkat garibeleri bu tipler. Altmışların  yetmişlerin halka yüksekten bakan ve halktan kopuk ve aklı sıra halkçılık  yapan insanları. Kültürel yabancılaşmanın ve emperyalizmin kökleşmesini sağlayan bu tipler aynı zamanda ülkemizin sömürgeleşmesini sağlayan halktan kopuk burjuvalardır.

Ali de bir modernleşme gayreti göremeyiz veya modernleşmeyi kabul eden veya kabul etmeyen bir tavır. Fakat bu tavrı keskin bir şekilde Doğan ve Olcay da da göremeyiz. Romanın ilk yüz sayfasında kapitalist toplumla birlikte şekillenen modern topluma dair onlarca gönderme olduğu halde. Tüketim kültürü ve metalaşma toplumu korkunç bir şekilde içine aldığı halde, solun temsilcisi olan bu insanların pek söz etmemesi, gerçekten solun o süreçteki halini göstermesi acısından ilginç bir durumdur. Modernleşmeyle birlikte modernleşmeye karşı ne yapılmalı sorusunun cevabını sol gelenekte pek bulamayız. Bu sorun kültür sanat dergilerinde kısmi bir şekilde tartışılsa bile, tartışma alanı daha çok sanat eserindeki biçimsel yöntemlere dairdir. Ülkemizde ne yazık ki, modernleşme sorunu dar bir alanda tartışılmış sanat eserlerinin üretim alanına pek çıkmamıştır. Modernleşme ve bunun karşısında nasıl bir yöntem sorunu solun doğru dürüst tartışma alanına girmemiştir. Sol bir anlamda modernleşme karşı bir kültür mücadelesi gerekliliğini görmemiştir. Bu durumdan anlaşılıyor ki, kültürel olarak muhafazakarlık sadece sağın değil solunda genel durumudur. Modernleşme ve solun durumu hala önümüzde duruyordur. Nasıl bir modernleşme sorusuna doğru cevap verilmediği sürece solun toplumsal değişimde özne olmasına imkan olmadığı gibi özgürleştirici bir geleceğe dair yol alması da zordur.  Modern toplumun yarattığı canlılık ve canlılığının içine aldığı toplumsal potansiyel ve bu canlılığının yitirmeden ve insanların hayata katılımını da sağlayacak bir devrimci teorinin gerekliliği hala önümüzde duruyor. Ya modernleşmenin karşısında durarak devrimci özümüzü kavramadan muhafazakar kalacağız. Ya bu gün bazı sol hareketlerin yaptığı gibi her türlü özgürleşme!hareketini destekleyerek kapitalist ideolojinin yenileşme hareketi olan modernleşmenin nesnesi olacağız. Doğru olanın modernleşmenin içindeki devrimci özü bulmak ve muhazakarlığın içindeki yaşama katılmama olgusunu eleştirerek doğru bir kültürel bir mücadele alanı yaratmakla ilgilidir. Soysal bize hala devam eden bir sorunu da gösterir bir anlamda. Ali’de, Doğan’da, Olcay’da görünen tavırsızlık bir anlamda yarım yüz yıldır solda kronikleşen tavırsızlıktır. Modernleşme karşısında solun toplumu içine alan bir kültür kuramına ihtiyacı yok mudur?

“Susmuştu Olcay. “Berbere” diyememişti. Söyleseydi doğal karşılayacaktı Ali. Ama niçin doğal karşılıyordu, karşılamaması gerekirdi. Yaşamasındaki tutarsızlığı söylemesi gerekirdi Olcay’a. Kendini değiştiremeyen … Berber tornasından çıkıp operaya gitmekle , inanmadığı bir çev[1]renin inanmadığı alışkanlıklarını sürdürmekle , karşı çıkışlarındaki samimiyetsizliğin ortaya döküldüğünü yüzüne haykırmalıydı. Ama. böyle yapmazdı Ali , sade bir sesle , “Öyle mi?” derdi sadece, “Öyleyse bu akşam yalnız çalışırım. Yarın zamanın olursa sen de gel .” Bunun böyle olacağını düşündükçe bozuluyordu Olcay. Ali böyle davranmakla. Olcay’ı ciddiye almadığını göstermiş olmuyor muydu? Belki de Olcay’ı, yorucu kavgasının bir süsü olarak görüyordu. Olcay’ın inancının, kavgasının içine dalmasına hoş görüyle katlanıyordu. “Şimdilik güzel ve eğlence düşkünü seyircilerimiz olacak,” demişti bir gün . Olcay’ın kendi çevresinden, düzeninden hiçbir zaman kopmayacağına , kopamayacağına inanıyordu belki. Böyle, kendi kendine hesaplaşarak, bu düşüncelerinin gerçekleşmesinden biraz korkarak, Ali’ye, operaya gideceği için berbere gitmesi gerektiğini söylememişti .” Alt sınıfla üst sınıf arasındaki devrimciler arasındaki aşk ilişkileri çoğu kereler böyle devam etmiştir. Kendilerini saklayan ve sağlıklı bir eleştirel zeminin olmadığı bir zeminde. Böyle bir sol hareketin ve kadroların bir isyanı örgütleselerde devrimi örgütleyemeceklerini görmemiz lazım.

“Ali Olcay’ın kızardığını gorünce bir çam devirdiğini anladı. Elini tuttu. Hep el ele tutuşurlarmış gibi yadırgamadılar bunu. Öyle, iki vücutta ayrı ayrı dolaşan kan, ansızın iki vücutta birden dolaşmaya, daha büyük, daha güzel , daha canlandırıcı bir gezi yapmaya başladı. Ellerinden birbirlerine aktardıkları özsuyunun verdiği sevinçle yürüdüler.” Romandaki aşk hikayesi bitse de, bu bitiş üzerine pek işaretler vermiyor Soysal. Ali’nin tip olarak verilişinde sorunlar vardır. Kendini ifade etmekten aciz bir devrimci gibidir. Bütün bunlara değil düşündüğünde gerçektende Ali gibi kenar mahallelerde gelen devrimciler Soysal’a uzak tipler gibi de görebiliriz. Soysal’ın romanda Ali tipine dair eksikliğini bu yetersiz gözlem üstüne fazla düşünememek olarak görmek lazım. Romanın merkezinde olan Ali’nin yeterli düşünsel zenginlik ve duygusallıkla görünmemesinin bir nedeni ise kapitalizmle gelişen tüketim kültürü, metalaşmanın her alana yayılmasına ve aşka dair yeni ortaya çıkan solun yeterli eleştirileri, düşünselliği olmamasıyla da ilgilidir. Solun sessiz kaldığı bu alanda Soysal’ın Ali protipini yetersiz oluşturması olağan gibi geliyor bana. Bu gün hala bu sorulara cevap verilemiyor. Sol ve nasıl bir aşk ve nasıl gelecekte aşkın olduğu toplumsal dünya dediğimizde bu sorunun cevabını pek bulamayız. Bu devam eden cevapsızlık bence hala devam eden Ali protiplerinin cevapsız yanıdır.

Son olarak Ali’nin ilişkilerine bakınca, bir kenar mahalle insanı olarak görünse de, işçi sınıfıyla var olan ilişkisini pek göremeyiz. Bunun yanında Ali’yi etkileyen bir Çingene çocuğuyla karşılaşırız. Onun karakoldaki tavrı Ali’ye örnek vereceği  ilginç ve örnekleyeceği bir tavırdır. Hırsızlığı suç olarak görüp görmediği belirsizdir Ali’nin. Bu tarz eylemleri yapanlarla ona göre sistemle bağını kopartmış devrimci kişiler gibi görür. Bu uzun alıntı, devrimcilerle suç işleyenler arasındaki bağı göstermesi acısından ilginçtir. Yine diyebiliriz ki, roman geleneği içinde ilk defa böyle bir devrimci tiple karşılaşırız. “Biliyor musun Doğan, ne düşünüyorum? Örneğin senin gibi biri, ne kadar kitap okursan oku, ne kadar düşünürsen düşün, hatta ne kadar meseleye bulaşırsan bulaş, bu düzenle bağını kolay kolay koparamaz . Diyelim politik bir suçtan mahkemeye çıkıp mahkum oldun. Sonuç olarak, iyi aile çocuğu bir ‘siyasi mahkum’ olursan , iyi bir avukatın falan olur. Ailen ziyaretine gelir, sana bakar. Ne bileyim , oysa. adi bir suç işlesen , şu lümpenlerinkine benzeyen, yankesicilik. yandan yaralama , esrar kaçakçılığı gibi, karaborsa bilet satma gibi, adi, küçük suçlar, öyle cinayet falan değil , cinayet yine de efendi suç sayılır halk arasında , hapiste cinayet suçundan yatan bir şoför vardı, herkes sayardı onu, yankesicileri falan her gün tartaklayan gardiyan ona bir şey yapamazdı; bir gün ona ilişecek oldu, hemen dikildi şoför, ‘Bana bak, biz adam öldürmüş adamız , bizim namusumuz, onuru[1]muz cana kıyacak kadar değerli, bunu ispat etmişiz, senin gibi çamur gönüllü gardiyandan laf işitmeyiz ,’ diye. Katil namusu var onda, sözünü hapisteyken çok duydum , neyse, dağıtıyorum sözü, ama yankesiciler, şu senin ‘lümpen’ dediklerin, orada da düzen dışı , hapishane düzeninin de çamuru, pisliği; ahlak, namus gibi sözler yakıştırılmıyor onlara, onlar da buna karşılık, yalanı, namussuzluğu, onursuzluğu kolaylıkla benimsiyorlar, bunlar artakalıyor onlara çünkü, bunlarla avutuyorlar kendilerini; o cinayet işleyerek bile kopulamayan değerlerden hiçbirine sahip değiller ve olamazlar, olmaya kalkarlarsa yaşayamazlar, çok basit bu, işte örneğin sen , onlarınkine benzeyen bir suçla, belki ancak öyle suçlarla, şu kalenden kopabilirsin .” Yazar  yankesicilerle, fahişelerle, kumarcılarla dostluk ilişkisi içinde verir. Bu devrimcimiz tuhaf, tuhaf olduğu kadar pek işçi sınıfıyla ilişkisi olmayan bir devrimcidir. Gerçekten devrimci mücadelenin gelişim sürecinde yeterli sanayi ve işçi sınıfı geleneği olmadığı için devrimcilerin bu tarz insanlara yakın olup bunlarla dayanışma içinde olarak kendi ayaklarını koyabilecekleri zemin aramaları olağan. Ülke devrimci geleneğinde bu bakış günümüzde de yoğun bir şekilde yaşanmamaktadır. Solun lümpenleşmesiyle bu yer altı kültürü arasındaki ilişkiye dair geniş bir davranış tarzı ve bakış acısı bulabiliriz. Sol ne yazık ki, yetmişlerden günümüze kadar bu kronikleşmiş sorunu çözebilecek bir bakış oluşturamamış, yeni mücadelenin ayaklarının nasıl olacağını çözememiştir. 

İsyankar Neşe, Sevgi Soysal’a dair bir araştırma kitabının ismi. Soysal’ın sanat anlayışını belirtmek için belirtmek için güzel bir başlık bence. Soysal roman ve öykülerini coşkulu ve neşeli bir halde yazıyor. Çoğu yazar için yazmak bir iç sıkıntısını dertleşmek veya içe gömük bir çile kültürüyle yazmak olurken bu durumu Soysal’da pek göremeyiz. O coşkulu halde hayata atılan bir yazardır. Soysal’ın romanlarında bir acelecilik gözümüze çarpsa da, bunu o coşkun ruh halinin getirdiği durumun sonucu olarak görebiliriz. Diğer bir yan ise yazmakla oyun dürtüsü halindeki ilişkiyi bu romanlarda rahatlıkla görebiliriz. Yazmak coşkulu bir şekilde oyun oynamaktır Soysal’da.

Yenişehirde bir öğle vakti romanı geniş bir alanı anlatmaya çalışan bir roman. Böyle olmasından dolayı çok çeşitli sorunlar yaşaması olağan. Bunun yanında bu tarz bir denemeyle ilk defa karşılaşıyoruz diyebiliriz. Bu romandaki tip analizlerine fazla girmedim. Önemli olanlar ve modern toplum ile sol arasındaki ilişkiye daha çok girdim. Eski gerçekçi anlayışın eleştirisi olduğu gibi bu romanda yeni gerçekçi romanın nüvelerini görebiliriz. İlk defa metalaşma olgusuyla insan gerçekliği arasındaki ilişki irdeleniyor ve gerçekçi şekilde veriliyor. Bu romanı önemli ve tarihsel yapan özellikte budur bence.

 

 

 

 

 

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

ÇOK OKUNANLAR

TATLI RÜYALAR

  Nuray Karadağ Her şey üst üste geldi, umursayanlar için. Bir kadın cinayeti daha işlendi, iki çocuk istismarı daha ortaya çıktı. Sadece yaşadığım kentte olanlardı bunlar....

GÜLŞEN VE MÜZİK ENDÜSTRİSİ

   Müzik alanın denetimi daha çok organizasyon ve prodüksiyon firmalarının denetimindedir. Bu firmalar müzisyenlerin kendi dışlarında hareket etmesini istemedikleri gibi siyasi iktidarı elinde tutanlarla mücadele...

BÜYÜK ALEVİ KURULTAYI VE HAYAL KIRIKLIĞI

  Esat Korkmaz   Büyük Alevi Kurultayı, gerçekleştirildi: binleri topladı örgütlerimiz bu bir başarıdır ama canları bir araya getirmek her şey değildir. Kurultay, bir saati aşan bir...

NİÇİN YENİKAPI’DA OLACAĞIM?

  İnsan insan dedikleri İnsan nedir şimdi bildim Can, can deyü söylerlerdi Ben can nedir şimdi bildim (Muhiddin Abdal) Yıllar yılı Alevi - Bektaşî inancını, toplumunu yok sayarak, yok...

SON YORUMLAR

Ikbal kaynar on SALİH BOLAT VEFAT ETTİ
Mehmet Konyali on GICIR GICIR
Bilgehan Oğuz on “ÖDÜL SİSTEMİ”
Rasim Aşın on “ÖDÜL SİSTEMİ”
Ikbal kaynar on 46’LI
Yuksel on HIDIR DAYI
Gülbahar Yılmaz on ABU
Mustafa Düzgün on İZLER
B.Nur Erkoç on İZLER
Nur Erkoç on ASKIDA EKMEK
Özgür BAŞKAYA on #YargıtayTahliyeEt
Prof. Dr. İbrahim Bozkuş on HAŞHAŞ GAZETESİ VE KAYMAKAM ABDÜLKADİR AKSU
Ikbal kaynar on ŞİİRİM ISITIR SENİ
gulhan genc on ASKIDA EKMEK
Perihan sever dirican on BOŞ EV
Rafet Canpolat on BOŞ EV
Atilla IŞIK on BOŞ EV
Deniz on BOŞ EV
Arif Sürücü on ASKIDA EKMEK
Perihan sever dirican on ASKIDA EKMEK
Neslihan Sultan on ÖZLEDİĞİM ÇINAR ALTI
Neslihan Sultan on ÖZLEDİĞİM ÇINAR ALTI
Neslihan Sultan on ÖZLEDİĞİM ÇINAR ALTI
Neslihan Sultam on ÖZLEDİĞİM ÇINAR ALTI
Gökhan GURBETOĞLU on ÖZLEDİĞİM ÇINAR ALTI
Gürel SÜRÜCÜ on HAYIR BABA TÜRBESİ
İlter koçak on HAYIR BABA TÜRBESİ
Fikret Ökmen on GUNDİ
Perihan sever dirican on GUNDİ
Hatem on GUNDİ
Selim DURMUŞ on GUNDİ
Hüseyin Ceylan on BERBER  
Tacettin Mert on İŞÇİ
Tacettin Mert on AGORA MEYHANESİ
Gökhan GURBETOĞLU on ANNE ÖP DENİZİ
Songül on ŞİDDET
İsmet Çallıbay on ANNE ÖP DENİZİ
Erdem KAYA on İKİ ARADA BİR DEREDE
Gürel Sürücü on ŞİİRE DAİR ÖNERİLER (2)
Hulusi keleş on AYRIK OTU
Gürel on AYRIK OTU
Mehmet İşbitiren on AYRIK OTU
Bir amatör futbolcu on AMATÖR TİYATROCULARIN DRAMI
Hasan GÜL on KUTSAL EKMEK